Skip to main content

Topteam

Het creëren van een topteam in een dynamische organisatie is uitdagend, maar essentieel voor het succes van zowel het team als de organisatie. Of je team nu te maken heeft met onuitgesproken conflicten, een reorganisatie heeft doorgemaakt, of simpelweg een nieuwe start nodig heeft, met elkaar bouwen aan een topteam kan de oplossing zijn.

Ken je dat gevoel? Je voelt je thuis op je werk, je werkt hard en je bent in balans. Dat gevoel ontstaat wanneer je deel uitmaakt van een topteam. Een topteam brengt niet alleen waarde voor de organisatie en verrijkt de cultuur, maar geeft ook energie aan de teamleden.

Wat is een topteam?

In een topteam is vertrouwen, constructief conflict, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en focus op resultaat. Een topteam heeft hiervoor een context die klopt, een gezamenlijke purpose, duidelijke rollen, duidelijk eigenaarschap (leiderschap), effectieve processen en bijeenkomsten, soliede relaties en uitstekende communicatie.1

Mijn aanpak

Managementteams, cross functionele teams, operationele teams, strategische teams, projectteams, ik heb meer dan 100 teams opgestart, gecoached, begeleid en geholpen. Hieronder vind je de stappen die we doorlopen richting een topteam. Uiteraard is elk traject maatwerk.

1. De opdracht afstemmen

In een eerste inventarisatie maken we kennis, sta ik stil bij mijn werkwijze en verkennen we samen wat er aan de hand is. We bespreken het doel van de opdracht, gevoeligheden, de benodigde uren, mijn rol, mijn mandaat en wat het gewenste resultaat is.

2. Observeren en verkennen van het team

Ik kan aansluiten bij de belangrijkste team-overleggen om een beeld te krijgen van het team. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat het team maakt met elkaar en hoe dat ervaren wordt door de stakeholder/klanten/omgeving van het team

3. Een beeld ophalen bij de teamleden

Ik ga met alle teamleden in gesprek. Het is voor de betrokkenheid goed om iedereen te horen en van elk teamlid input te verzamelen. Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? Hoe komt dat?

Voor dit onderdeel heb ik een teamscan ontwikkeld waarmee we gestructureerd inzicht krijgen in welke onderdelen van een topteam goed gaan en welke aandacht nodig hebben. Dit kan zijn omdat het onderdeel laag scoort of omdat er een divers beeld van het onderdeel in het team bestaat. De teamscan gaat in op de volgende onderdelen:

 1. Purpose, verhaal, doelen, roadmap
 2. Teamsamenstelling en rollen in het team
 3. Skills en ontwikkelbehoefte
 4. Werkprocessen, tools en overlegstructuur
 5. Cultuur en communicatie
 6. Context van het team in de markt, organisatie, afdeling
4. De analyse van de situatie en het plan van aanpak bepalen

Als ik iedereen gesproken heb, zelf een beeld gevormd heb en de teamscan ingevuld is kan ik aan de slag met de analyse. Waar en wat moeten we met elkaar veranderen, starten, stoppen of verstevigen om een topteam te worden?

Afhankelijk van wat er nodig is maak ik een plan van aanpak waarbij ik interventies en tools kies die passend zijn bij de beweging die het team moet maken

5. Het plan van aanpak afstemmen

Het plan van aanpak, inclusief de keuze voor de interventies en tools, stem ik eerst met opdrachtgever en daarna met de teamleden af. Ik sta met iedereen stil bij wat ik gezien heb en waarom en hoe ik tot de interventies en tools gekomen ben.

6. De kick-off met het team

Nadat iedereen betrokken is bij de analyse en het plan van aanpak is het tijd om met elkaar vooruit te kijken. Dit doe ik in een team kick-off. Daarin staan we met elkaar stil bij het team en maken we afhankelijk van het plan van aanpak een programma op maat. Een kick-off kan een halve dag, een hele dag of 2 dagen zijn.

Waar we tijdens de kick-off altijd bij stilstaan is hoe we vanaf dat moment met elkaar verder werken. Welke manier van werken, overlegstructuur, tools, teambijeenkomsten, teamafspraken, rollen, verdere teaminterventies en verbeter roadmap gaan we met elkaar aan?

Daarbij zijn mijn uitganspunten om het effectief, efficiënt en essentieel te houden.

7. Het begeleiden/coachen van de nieuwe/aangepaste manier van werken

Afhankelijk van de uitkomsten van de kick-off en de concrete inrichting van het vervolg sluit ik bij het team aan als facilitator, begeleider of coach. Ik heb 3 manieren van aansluiten bij het team:

 1. Voordoen | de bijeenkomsten van het team faciliteren, sparring met cruciale rollen
 2. Meedoen | de bijeenkomsten van het team bijwonen en waar nodig instappen, sparring met cruciale rollen
 3. Achterover leunen | sparring met cruciale rollen

8. De opdracht afronden

Als we de nieuwe manier van werken ingesleten hebben en het team is (op weg naar) een topteam dan staan we samen stil bij wat er nog verder nodig is om te borgen dat het team op de goede weg blijft. Daarna hebben we een afsluitende reflectie waarin we stilstaan bij wat we geleerd hebben en kan ik afkoppelen.

Voetnoten

 1. Ik maak in mijn definitie gebruik van de piramide van Lencioni en het team model van Performance Factor.
  ↩︎

Kennismaken? Koffie? Stuur me een berichtje!